Uutisviesti 28.1.2019

 • uutisviesti28012019Kylien ja kortteleiden Salo
 • Lähidemokratiatapaaminen to 7.2.
 • Tulorekisterikoulutukseen tulossa 100
 • Kulttuurirahaston apurahat 8.2. mennessä
 • Nuorten Leader-tuki Ykkösmassi 28.2. mennessä
 • Mistä koostuu Salon vetovoima? Kysely.
 • Tulevaisuus tulee kylään
 • Aurinkopaneelien yhteishankintaa?
 • Halikko-mitalit 2018
 • Hajalan kyläyhdistyksessä uusi puheenjohtaja
 • Teijon päivähoitopalvelut laajentuneet – uusia lapsiperheitä kylässä
 • Kirjakkalassa uusi yrittäjä
 • Salolaisessa kyläkoulussa ei kiusata
 • Innostus tarttuu! Järjestöohjelma
 • Suomen kylät ry

KORJAUS: Ykkösmassissa ei ole maaseutualueen rajausta Salossa eikä Lohjalla, eli tämä on myös keskustan alueen nuorille. Hienoa, että alueen kaikilla nuorilla siis on mahdollisuus hakea Ykkösmassia.

Tämä on Kylien Salo uutisviesti. Välitä tietoja kylässä! 

Uusi vuosi, uudet kujeet!

Kylien ja kortteleiden Salo

Salon kaupungin kylähanke ”Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo” loppui, mutta paikallinen kehittämistoiminta jatkuu. Kyläasiamiehen toiminnan rahoitus on nyt suoraan kaupungin talousarviosta. Tavoitteena on edistää osallisuutta ja kehittää kaupunkia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallislähtöistä kehittämistoimintaa on nyt koko kaupungin alueella kun se hankkeiden aikana kohdistui maaseutualueille. Ottakaa edelleen yhteyttä jos tarvitsette neuvoja toimintaan tai hankkeisiin ja ilmoittakaa tilaisuuksista ja kylien muusta toiminnasta! Tulen mielelläni mukaan vaikkapa yhdistyksenne hallituksen kokoukseen. Lue lisää: http://bit.ly/2RIXkdU

Lähidemokratiatapaaminen 7.2.

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon lähidemokratiatapaaminen järjestetään torstaina 7.2. kaupungintalon (Tehdaskatu 2, Salo) kokoushuoneessa ”Kataja” klo 17.00, kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Ohjelma:

 • 16.30 Kahvitarjoilu
 • 17.00 Kokouksen avaaminen ja tilannekatsaus, kaupunginjohtaja Lauri Inna
 • Salon kaupunkikehityksen uusi ohjelmapäällikkö esittäytyy, Kirsi Ruohonen
 • Salon joukkoliikenne uudistuu, johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola
 • Tieksmäki-Metolan kyläyhdistyksen toiminta, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Joutsen
 • Hajalan kyläyhdistyksen toiminta, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Lehti
 • Leader Ykkösakselin ajankohtaista, hankeneuvoja Jaana Joutsen
 • Aloitteet ja Kylien ja kortteleiden ajankohtaiset, kyläasiamies Henrik Hausen
 • Loppukeskustelu
 • 19.30 Tilaisuuden päättäminen

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kylät voivat tuoda uusia aloitteita ja keskustelunaiheita tapaamiseen tai lähettää ne etukäteen sähköpostilla:
henrik.​hausen​@​salo.​fi ​.

Tapaamiseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Edellinen tapaaminen järjestettiin Vartsalassa 27.11.2018, muistio ja alustukset ovat tässä: http://www.salo.fi/muistiot.

Tulorekisterikoulutukseen tulossa 100

Huomenna tiistaina järjestettävään tulorekisterikoulutukseen on ilmoittautunut 100 henkilöä. Aloitteen koulutuksen järjestämiseksi teki Jari Laiho, alkanut vuosi tuo yhdistyksillekin muutoksia palkkojen ja matkakorvauksien ilmoittamiseen. Koulutus tulee siis tarpeeseen ja meillä on hyvät alustajat valtiovarainministeriöstä ja Salon verotoimistosta. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kylien ja kortteleiden Salon sekä Salon SYTY kaupungintalon valtuustosalissa klo 17.

Kulttuurirahaston apurahat

Varsinais-Suomen apurahat on haettava 8.2. mennessä. Apurahoja voi hakea vaikkapa kylähistoriikin kokoamiseen, teatteriproduktioon tai nuorten kerhotoimintaan!

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Se jakaa tänä vuonna yhteensä yli miljoona euroa yleisrahastosta ja eri nimikkorahastoista. Hakemukseen on hyvä pyytää lausunto vaikkapa kyläasiamieheltä tai joltakin muulta virkamieheltä, joka tuntee yhdistyksen toimintaa.
https://skr.fi/rahastot/varsinais-suomen-rahasto/varsinais-suomen-apurahat

Nuorten Leader-tuki Ykkösmassi

Välittäkää tietoa kylänne nuorille Leader Ykkösakselin tuesta!

Oletko 11 – 25 -vuotias? Kerää ympärillesi ryhmä ja hakekaa tukea omaan ideaanne. Se voi olla hankinta vaikkapa harrastukseen, tapahtuman järjestäminen tai retki. Tukea voitte saada 100 – 500 euroa. Haku päättyy 28.2. www.ykkosakseli.fi/ykkosmassi

Toiminnan on oltava Ykkösakselin toiminta-alueella, ei siis aivan Salon tai Lohjan keskustassa.

Korjaus: Ykkösmassissa ei ole maaseutualueen rajausta Salossa eikä Lohjalla, eli tämä on myös keskustan alueen nuorille. Hienoa, että Salon kaikilla nuorilla siis on mahdollisuus hakea Ykkösmassia.

Toiminta-alue koskee muita hankkeita, mutta ei Ykkösmassia:
http://www.ykkosakseli.fi/yhdistys/toiminta-alue/

Mistä koostuu Salon vetovoima?

Vetovoima, imago, tunnettuus, elinvoima: voiko Salo houkutella uusia asukkaita? Mitä pitäisi vaalia ja mitä pitäisi parantaa? Mitä pitäisi tuoda esille markkinoinnissa? Vastaa kyselyyn: http://www.salo.fi/ajankohtaista/50418.aspx Vastaaminen on mahdollista 31.1. klo 10 saakka.

Tulevaisuus tulee kylään!

Varsinais-Suomen kylät ry:n uusi kylähanke ”Kylän kestävyyspolku” toimii Salon alueella. Kehittämisteemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet ja kulttuurinen kestävyys. Käytännössä mukaan lähtevien kylien kanssa pyritään löytämään kylän oma kehittämispolku, joka käytännössä voi tarkoittaa vaikkapa kylätalon tehokkaampaa käyttöä, paikallisen historian hyödyntämistä, kylän oman videon tekemistä tai yhdistyksen vetovoimaisuuden lisäämistä. Kylän elinvoimaisuutta ja toiminnan kestävyyttä pohditaan yhdessä ja tarpeen vaatiessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Neuvonta on ilmaista.

Hankkeen alkuseminaari järjestettiin Salossa 6.11. Järjestökouluttaja Juha Heikkala korosti, että yhdistystoiminta ei ole hiipumassa Suomessa. Päinvastoin, uusia yhdistyksiä perustetaan noin 200 kuukaudessa! ”Ihmiset haluavat edelleen olla mukana merkityksellisessä toiminnassa”. Yhdistystoimintaa tulisi kuitenkin uudistaa ja päästä pois raskaista kokouksista vapaamuotoisempaan ja innostavampaan suuntaan. Valitettavasti ulkoiset vaatimukset esimerkiksi hankkeiden hakemisen yhteydessä ohjaavat yhdistyksiä perinteisiin työtapoihin.

Tietokirjailija Juha Kuisma pohti keinoja, joilla kaupunkien ja maaseudun rakenteet ja elämäntavat saataisiin kehitettyä kestävämpään suuntaan. Asumiseen pitää vaikuttaa, koska siihen liittyvä energiankäyttö on suuri. Betoni, alumiini ja lasi ovat rakennusaineita, joiden tuotanto vie paljon energiaa. Kaupunkien nykyinen rakenne perustuu siihen, että on käytettävissä paljon tiheää energiaa kuten öljyä ja kivihiiltä. Kestävässä kaupungissa asuminen, työpaikat, energian tuotanto ja ruuan viljely ovat nykyistä lähempänä toisiaan. Maaseudulla taas biomassa käyttö nykyistä arvokkaampiin tuotteisiin kuten lääkkeisiin ja muovin korvaamiseen olisi yksi tie eteenpäin. Hiilen sidonta maaperään pelloilla ja metsissä on toinen tärkeä mahdollisuus.

Hiiliviisas Salo -ryhmän aktiivi Paula Lönnemo kertoi, että ryhmä mielellään tekisi yhteistyötä kylien kanssa. Hän katsoi, että kylätaso voisi olla hyvä lähtökohta elämäntavan muuttamiseen vähähiiliseen suuntaan. Paikallisuus vähentää kuljetuksia ja yhteisöllisyys lisääntyy yhteisen toiminnan kautta, kyliin voisi perustaa yhteisiä papupeltoja, kanaloita tms. Seminaarin alustukset:
https://www.vskylat.fi/tulevaisuus-tulee-kylaan-illan-6-11-esitykset/
Kuvia: http://bit.ly/Tulevaisuus_Kuvia

Kylän kestävyyspolku -hankkeen teemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet ja kulttuurinen kestävyys. Käytännössä mukaan lähtevien kylien kanssa suunnitellaan kylän oma kehittämispolku, joka voi tarkoittaa vaikkapa kylätalon tehokkaampaa käyttöä, paikallisen historian hyödyntämistä, kylän oman videon tekemistä tai yhdistyksen vetovoimaisuuden lisäämistä. Kylän elinvoimaisuutta ja toiminnan kestävyyttä pohditaan yhdessä ja tarpeen vaatiessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Neuvonta on ilmaista.

Hankkeeseen haetaan lisää kyliä. Mukaan on jo ilmoittautunut neljä kylää, mutta lisääkin voidaan hyvin ottaa.
https://www.vskylat.fi/tulevaisuus-tulee-kylaan-salossa-8-11/

Aurinkopaneelien yhteishankinta?

Aurinkopaneeleiden kilpailutuksesta ja yhteishankinnasta on ollut puhetta kaupungin ympäristötoimen, Valonian, Hiiliviisas Salo -ryhmän ja Kylien kestävyyspolku -hankkeen kanssa. Asia lähtisi liikkeelle yhdellä tai useammalla tiedotustilaisuudella. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen palvelukeskus Valonia oli mukana Somerolla järjestetyssä vastaavassa tilaisuudessa. Salossa vasta suunnitellaan tiedotustilaisuuksia, mutta jos olet kiinnostunut olemaan tässä mukana, voit jo olla yhteydessä kyläasiamieheen.
https://somero.fi/ajankohtaista/?newsid=1299
https://www.valonia.fi/fi/energia

Halikko-mitalit 2018

Halikko-mitalit jaettiin Rikala-seuran järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa, tällä kertaa kolmelle halikkolaista kotiseutu- ja kylätoimintaa edistäneelle taholle:

Erkki Pursiainen on toiminut Halikon yksityisen yhteiskoulun ensimmäisenä rehtorina sekä Rikala-seuran puheenjohtajana.

Hajalan kyläyhteisö on voimallisesti puolustanut pienen kylän elinvoimaisuutta ja toiminut muun muassa päiväkodin ja koulun säilymisen puolesta.

Märynummesta on kasvanut elinvoimainen, reilun tuhannen asukkaan kylä. Alueelta löytyy merkkejä kivikautisesta asutuksesta, mutta myös viime vuosisatojen perinnemaisemaa sekä kulttuuriympäristöä on näkyvillä.
http://bit.ly/RikalaseuraHalikkomitalit2018

Hajalassa uusi puheenjohtaja

Hajalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuodenvaihteessa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pasi Lehti, myös muutaman vuoden vetovastuussa ollut Sini Piintilä jatkaa hallituksessa. Syyskokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja perustettiin kaksi toimikuntaa. Maisematoimikunta järjestää talkoita ja suunnittelee maisematoimenpiteitä, ensisijaisesti Myllytyryn ja koulun ympäristössä. Asukasmarkkinointi- ja kyläkehitystoimikunta on jo tavannut Kylän kestävyyspolku -hankkeen aktivaattorin kanssa ja kylälle tehtiin jo viime vuonna kyläesitteen, joka on tarkoitus päivittää kun odotettu kyläkaava valmistuu.

Pasi Lehti ja ehkä joku muukin kyläyhdistyksen hallituksesta tulee kertomaan Hajalan toiminnasta lähidemokratiailtaan torstaina 7.2.

Teijon päivähoitopalvelut laajentuneet

Lapsiperheiden palvelut Teijolla ovat parantuneet. Kylään on muuttanut uusia lapsiperheitä ja päiväkodin yhteyteen on avattu avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä. Ryhmä kokoontuu aluksi kerran viikossa. Avointa toimintaa on lisätty Salossa muutenkin, viimeksi Muurlaan.
http://www.pernionseudunlehti.fi/5698-teijon-pienet-tervetuloa

Teijon Kirjakkalassa uusi yrittäjä

Kirjakkalan ruukkikylä on metsähallituksen omistama, mutta se vuokrataan yrittäjälle. Kai Schneider aloitti ruukin yrittäjänä 25.1. Hänelle ruukki on jo tuttu paikka, hän on jo vuosia toiminut alueella luontomatkailuyrittäjänä, muun muassa melontakurssien ja -retkien oppaana.

Teijon ja muiden kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvussa. Kirjakkalassa ei ole niin paljon palveluja ja ohjelmaa kuin Teijon ja Mathildedalin kylissä, mutta sijainti on hieno Hamarinjärven rannalla ja kauniissa lehtomaisemassa. Ja muihin ruukkikyliin on vain 4 ja 10 km matkat tietä pitkin. http://www.ruukkikyla.fi/

Salolaisessa kyläkoulussa ei kiusata

Koulukiusaamisesta on taas viime aikoina puhuttu paljon. Television A-studio järjesti tammikuun alussa keskustelun asiasta ja teki videon Perttelin Hähkänän koulusta, jossa kouluterveyskyselyjen mukaan ei esiinny kiusaamista. Haastateltavina on koulun oppilaita ja vt. rehtori Laura Örling-Haikonen. https://areena.yle.fi/1-50038376

Innostus tarttuu! Maakunnassakin!

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön ensimmäinen tiekartta esiteltiin 19.11.2018 ”Innostus tarttuu!” -järjestöfoorumissa, Raisiossa. Vuosille 2018–2020 laadittu tiekartta kokoaa järjestöjen yhteisiä tavoitteita ja tarpeita, joissa yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän. Se keskittyy yhteistyön vauhdittamiseen, osaamisen jakamiseen, yhdessä tekemiseen sekä järjestö-kunta-maakunta -yhteistyön kehittämiseen. Se on koottu vuoden aikana avoimiin työpajoihin osallistuneiden järjestöjen työn pohjalta, yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Yksi alullepanija on Varsinais-Suomen kylät ry. Esimerkiksi yhteistyössä kuntien kanssa korostetaan ohjelmassa selkeitä yhteistyömalleja, avointa tiedottamista ja uusia työmuotoja. 12-sivuinen ”tiekartta” on ladattavissa tässä: http://bit.ly/kumppanuusfoorumi

Suomen kylien ilme uudistunut

Suomen kylät ry:n kotisivut ja ilme ovat uudistuneet. Monenlaista löytyy jo uusilta kotisivuilta: https://suomenkylat.fi/

 

Tarmoa ja jaksamista uudelle vuodelle!

toivoo kyläasiamies Henrik Hausen

Henrik Hausen, kyläasiamies
 Kylien ja kortteleiden Salo
 puh. 044 778 7715
 sähköposti henrik.hausen@salo.fi
Ilmoita kylän osoitteiden muutoksista kyläasiamiehelle!
Mikäli et halua näitä viestejä jatkossa niin ilmoita 
siitäkin sähköpostilla tai puhelimitse!

 

Kategoria(t): Ei kategoriaa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s