Uutisviesti 13.8.2016

 • Alkufestivaali 18.-21.8.: maaseutu vahvasti mukana
  • Yritetään maaseudulla – yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa Huom! Steissillä, paikka muuttunut!
  • Kohtuutalous ja tulevaisuuden vaihtoehdot Steissillä
  • Kaupunkilaisten oma pelto
  • Helsieni-yritys
 • Uutisviesti13082016Pitäjäkokouksia: Kiikala, Halikko, Perniö
 • Viitannummen ja Viitanlaakson kylätoimintaa elvytetään
 • Meriseminaari Särkisalossa torstaina 18.8.
 • Miten toimia petovahingon sattuessa? -info 23.8.
 • Leader Ykkösakselin rahoitusinfo veti hyvin väkeä
 • Palautetta Perniöstä
 • Avoimet kylät 2017 osa Suomi 100 -juhlallisuuksia
 • Yhdistysrekisteriasiaa
 • Mathilda Design 17.9.
 • Kirppis- ja muita tilaisuuksia

Tämä on Kylien Salo uutisviesti. Välitä tietoja kylässä!

 Kylähanke mukana Alkufestivaalin järjestämisessä

alkuPaikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke osallistuu Salossa järjestettävään Alkufestivaaliin omalla seminaarilla lauantaina 20.8. klo 12–14 nuorten keskus Steissillä, Mariankatu 12 (huom! paikka muuttunut!):

”Yritetään maaseudulla – yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. ”

Alustuksia on Green care -yrittäjyydestä (Green Care Finland ry:ssä toimiva Maija Jensen) ja yhteisöllisestä yrittäjyydestä (Kemiönsaaren Sokerikulman tulisielu Anu Taivainen).

Yrittäminen on maaseudulla hieman erilaista kuin kaupungissa. Ensinnäkin paikalliset markkinat ovat pienemmät ja sopivia työntekijöitä ja palveluita voi olla vaikeampi löytää. Toisaalta maaseudulla yrittäjät yleensä tekevät luontevasti yhteistyötä ja tukevat toisiaan. Yhteistyöverkostot muiden kylien ja kaupunkien kanssa ovat maaseutuyrittäjälle tärkeitä. Maaseudulla on myös uusia mahdollisuuksia, kuten kasvava lähiruoka-ala, Green Care, yhteisöllinen yrittäminen, käsityöläisyys ja uusiutuva energia.

Lisäksi hanke on mukana Salon Tasauskohtuuspajan kanssa järjestämässä elokuvanäytöksen ja keskustelutilaisuuden lauantaina 20.8. klo 14-17, myös Steissillä:

”Kohtuutalous ja tulevaisuuden vaihtoehdot”

Katsomme ensin espanjalaisen dokumenttielokuvan DEGROWTH – from the Myth of Abundance to Voluntary Simplicity

Elokuva on englanninkielinen, mutta ennen elokuvaa on lyhyt yhteenveto suomeksi. Kesto 52 min.

Elokuvan jälkeen Toni Ruuska esittelee lyhyesti kolme tänä vuonna ilmestynyttä tietokirjaa, joissa tuodaan esille vaihtoehtoja nykyiselle kestämättömälle talous- ja yhteiskuntamallille.

Tämän jälkeen pohdimme yhdessä tapahtuman osallistujien kesken erilaisia tapoja vaikuttaa sekä paikallisesti että globaalisti.

www.tasauskohtuuspaja.net

Mielenkiintoinen vieras festivaalilla on ruokaosuuskunta

Kaupunkilaisten oma pelto

Tämä on ensimmäinen Community Supported Agriculture -mallin kokeilu Suomessa. Joukko kaupunkilaisia on lyöttäytynyt yhteen ja perustanut oman pellon ja palkannut siihen puutarhurin. Pelto sijaitsee Vantaan Korsossa ja töitä tehdään myös talkoilla. Sato jaetaan osakkaiden kesken. Kaupunkilaisten oma pelto myy tuotteitaan ja sen edustajat ovat tavattavissa festivaalialueella perjantaina 19.8. klo 11–15.

http://ruokaosuuskunta.fi/

Myös

Helsieni-yritys

on mielenkiintoinen vieras festivaalilla: yritys järjestää sientenkasvatuskaapin rakentamistyöpajan, sientenkasvatustyöpajan ja lisäksi myydään sihiksiä ja muuta sieniruokaa.

Poimintoja festivaalin muusta päiväohjelmasta:

 • Tutustu viljavaraston sisätiloihin oppaan johdolla, Pro Viljavarasto ry
 • Kaupunkisuunnittelutyöpaja torstaina 13–15
 • Salon tulevaisuus puhuttaa! Mukana kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.
 • Hyperloop-keskustelu: runsauden sarvi vai hukkaputki?
 • Solving local problems HUB Salossa, useita työpajoja
 • Käsillätekijät: näyttely ja kahvila Villissä
 • Tekstiilien kierrätystä eri muodoissa
 • EcoSoap työpaja, JooSoap studio

Illalla on musiikkia eri pisteissä. Esimerkiksi Viljavarastolla perjantaina Ivah Sound klo 18 ja Paleface klo 21. Veturitallissa akustista musiikkia, vapaa pääsy: Sopraano Katri Jalonen ja pianisti Esa Ylönen, Duo LiesLa, Joto Ensamble jne.

Koko festivaalin ohjelma tulee tänne nettisivuille (täydentyy koko ajan):

http://www.alkufestival.org/#ohjelma

Pitäjänkokouksia: Kiikala, Halikko, Perniö

Kiikalassa järjestetään pitäjäkokous alueen yhdistyksille ja muille toimijoille keskiviikkona 17.8. klo 18 Lammenjärven leirikeskuksessa, Hyyppäräntie 330. Pitäjäkokous on vapaamuotoinen yhteistyöpalaveri ja se järjestetään yhteistyössä Salon seurakunnan kanssa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja henrik.hausen@salo.fi  / puh. 044 778 7715 tai laura.masih@evl.fi / puh. 040 520 9673.

Halikossa vastaava kokous järjestetään seurakuntatalolla maanantaina 12.9. klo 18 (alustava aika). Siellä kokoonkutsujana toimii Rikala-seura.

Perniössä Perniön kirkonkyläyhdistys kutsuu Perniön alueen toimijat tapaamiseen maanantaina 3.10. klo 18 Kunnantalolla. Kyläasiamies on mukana kaikissa näissä palavereissa kertomassa kylähankkeen ajankohtaisista asioista ja välittämässä palautetta kaupungin suuntaan.

Viitannummen ja Viitanlaakson kylätoimintaa elvytetään

Viitannummen ja Viitanlaakson asukasyhdistys on viime vuosina viettänyt hiljaiseloa. Alueen kyläkokous järjestetään torstaina 15.9. klo 18 Viitannummen ryhmäperhepäiväkoti Taikaviitassa. Tarkoitus on yhdessä tarttua alueen kehittämiseen ja lisätä asukkaiden yhteistoimintaa.

Meriseminaari Särkisalossa torstaina 18.8.

Särkisalokodissa (Jennynkuja 2) klo 17.00. Avoin keskustelutilaisuus rantavesistömme tilasta ja tulevaisuudesta. Ravinteet kuormittavat vesialueita. Miten voimme vaikuttaa? Tilaisuuteen on kutsuttu alan asiantuntijoita ja osallisia: maanviljelijät jokien varsilta, tulvavahingoista kärsivät, matkailuyrittäjät, Särkisalon vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat, nuoret, kalastusasiantuntijat, Ely-keskus, kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöedustus, vesiensuojeluyhdistykset. Järjestäjä: Särkisalon pitäjäyhdistys SärFin ry

Miten toimia petovahingon sattuessa? -info 23.8.

Toimintajärjestys, maastokatselmus, korvaukset, petoyhdyshenkilöiden rooli. Asiantuntijoina Loimaan maaseutupalvelut, Jörgen Hermansson (Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi) ja Antti Rinne (SusiAita-hankkeen koordinaattori). Salon kaupungintalossa klo 17.30–19. Ilmoittautuminen 22.8. mennessä. http://www.sll.fi/varsinais-suomi/toiminta/susiaitahanke

Ykkösakselin rahoitusinfo veti hyvin väkeä

Ykkösakselin tiedotustilaisuudessa 10.8. oli hyvin osallistujia – hyvä Salo!  Asiaa oli nyt sekä kylien että kaupunkikeskustan toimijoille

Ykkösakselin hankeneuvoja Anu Pekanniemi kertoi Leaderin periaatteista ja ohjelmasta. Ykkösakselilla on jaettavana 5,57 miljoonaa euroa julkista tukea yhteisöille ja yrityksille kaudella 2014–2020. Tarkoituksena on tukevoittaa alueen omia vahvuuksia. Anu nosti esille yhden tällaisen vahvuuden: vapaa-ajan asukkaat. He osallistuvat jo alueen kehittämiseen ja ovat kiinnostuneita, mutta vielä enemmän voisi saada irti, jos kaikkien osaaminen ja erilaiset yhteistyöverkostot saadaan kylien käyttöön.

Toiminnanjohtaja Maarit Teuri kertoi Paikal-hankkeesta, joka toteutetaan Salon keskustassa toisin kuin varsinaiset Leader-hankkeet, joita voi hakea vain maaseutualueille ja taajamiin. Paikal-ohjelma ei kaikin osin vastaa alkuperäisiä toiveita, mutta on hyvä alku keskustan Leader-tyyppiseen kehittämiseen. Rahoitus tulee EU:n sosiaalirahastosta ja sen ehtojen mukaan. Esimerkkejä toimenpiteistä voisi olla maahanmuuttajien aktivointi, paikallisten toimijoiden ja asukkaiden yhteistyön kehittäminen työttömien osallisuuden lisäämiseksi, tapahtumien järjestäminen työttömille sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät tilaisuudet ja tapahtumat. Hakuaika on 12.9.–7.11. ja tarkemmat hakuohjeet valmistuvat viimeistään 12.9. Ideoista voi toki jo nyt keskustella Leader-toimiston kanssa. Lisää tästä ns. Kaupunki-Leaderista ja myös Maaritin esitys: http://www.ykkosakseli.fi/paikal/

Hankeneuvoja Jaana Joutsen kertoi Live-hankkeesta, jonka kautta rahoitetaan pieniä investointeja, tämä siis maaseutualueilla. Tyypillisiä hankkeita voisivat olla kylätalojen pienet investoinnit mutta myös kulttuuritoiminnan tai liikunnan investoinnit. Hankkeen toimenpiteiden haku on tehty yksinkertaiseksi. Hakuaika on 15.8.–14.10.2016. Lisää Live-hankkeesta ja Jaanan esitys on tässä: http://www.ykkosakseli.fi/live/

Salon kylähanke ja kyläasiamies Henrik Hausen osallistuu mielellään hankkeiden suunnitteluun. Kannattaa ottaa yhteyttä kyläasiamieheen ja Leader-toimistoon jo ideavaiheessa!

Palautetta Perniöstä

Laurin markkinat 6.8. oli onnistunut päivä. Kävijöitä oli arvioiden mukaan enemmän kuin vuosiin. Ehkä tähän vaikutti se, että tänä vuonna oli mukana edellisvuosia enemmän paikallisia tuottajia. Tämä taas oli osuuskunta Pro Perniön ansiota, entisen kunnantalon tontilla järjestetty maalaistori onnistui hienosti ja täydensi Laurin markkinoiden muuta hulinaa. Kunnantalolla tarjottiin kalakeittoa ja myös Hannu Nikanderin taulut herättivät kiinnostusta. Muutkin yhdistykset, seurakunta ja poliittiset puolueet ovat mukana tekemässä Laurin markkinoita. Kivimakasiinissa oli kahvila, vanhan ajan pyykinpesua ja näyttelyitä. Jatkossa ainakin Pro Perniö ja kirkonkyläyhdistys kutsutaan kesäkiertueen palautepalaveriin, Laurin markkinayhdistyksen lisäksi.

Mukana kaupungin kyläteltassa oli Perniön kirkonkyläyhdistys, joka oli juuri saanut uuden puheenjohtajan. Yhdessä Pro Perniön ja Perniön asemanseudun aktiivien kanssa on suunnitteilla monenlaista – muun muassa raotetaan taas syyskuussa Pimeän peittoa, traditio joka sai alkunsa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden osana.

Kyläteltassa kävi mukavasti ihmisiä juttelemassa koko päivän. Salon joukkoliikenne sai taas kuulla kunniansa. Perniö on ollut hyvässä asemassa joukkoliikenteen suhteen, mutta sieltäkin on nyt vähennetty vuoroja paljon. Asioimaan pääsee kyllä kaupunkiin, mutta erilaisiin tilaisuuksiin ei juuri pääse ja viikonloppuisin ei ole kuin muutama vuoro. Kaupungissa on tehty päätös joukkoliikenteen markkinaehtoisesta järjestämisestä. Tämä näyttää tarkoittavan sitä, että joukkoliikennettä ei kohta ole muutoin kuin koululiikenteen yhteydessä.

Perniön asemanseudun linja-autopysäkille toivottiin kovasti katosta. Katosta on kyllä toivottu jo aikaisemminkin, kaupungilta tai Ely-keskukselta. Myös itse rakennettua katosta on ehdotettu. Asiasta on puhuttu kaupungin joukkoliikenneyksikön kanssa ja nyt on toiveita siitä, että se etenisi.

Perniön tori sai myös palautetta. Perjantai toimii hyvin, mutta säännöllinen iltatori tapahtumineen toisi vielä enemmän eloa torikauppaan ja kirkonkylään.

Myös myönteistä palautetta tuli: kaupungin matkailuesite sai kiitosta. Se on erittäin monipuolinen ja tuo hyvin esille Salon koko alueen nähtävyydet ja matkailupalvelut. Tekstiä on sopivasti ja taitto selkeä.

Naarjärven uimarannan tulevaisuus huolettaa perniöläisiä. Ranta on hieno, mutta kun kaupunki sysää rannan kustannuksia yhdistyksille, niin yhtälö ei nyt oikein toimi. Yhdistyksillä on muitakin tehtäviä ja ranta tuottaa tappiota sitä ylläpitävälle liikuntaseuralle.

Ylikulman rukoushuoneestakin oli puhetta, siellä ruvetaan nyt suunnittelemaan kunnostushanketta. Kirkonkylässä jatketaan kehittämistoimintaa Kylien Salo -hankkeen tekemän kyläkyselyn pohjalta. Myös Perniön keksijäyhdistyksen kanssa oli juttua yhteistyöstä.

Kesäkiertue jatkuu

Sunnuntaina 14.8. voi antaa palautetta Kuusjoella. Kuusjoki-päivä alkaa kansanlaulukirkolla klo 11 ja kotiseutupäivä Nikkilän puistossa ja viljamakasiinilla on klo 12–15. Monenlaista ohjelmaa ja myyntiä. Salon kylätelttaan tulee mukaan ainakin Salon omaishoitajien hanke tiedottamaan toiminnastaan – mielenkiintoista!

Odotan taas palautetta ja aloitteita vietäväksi kaupungille tai järjestöille. Ja keltaisesta vihkosta on taas uusi painos. Siinä on kylien tapahtumia 16.8. alkaen, kylien yhteystiedot, juttua lähidemokratiasta sekä kylähankkeen tavoitteet ja yhteystiedot. Lisäksi jaossa on mm. kaupungin matkailuesite, palveluliikenne-esite ja Leader Ykkösakselin hanketietoa.

Avoimet kylät 2017 osa Suomi 100 -juhlallisuuksia

Suomen kylätoiminta ry on saanut Avoimet kylät -tapahtuman mukaan Suomi 100 -ohjelmaan. Se on ilo ja kunnia jolla kylätoiminta voi nostaa tunnettuuttaan. Tavoitteena on saada mukaan 800 kylää järjestämään Avoimet kylät -tapahtumia ensi kesäkuussa. Se on kova tavoite, mutta samalla se nostaisi kylätoiminnan yhdeksi kärkiasiaksi juhlavuonna ja nostaisi kylätoiminnan mainetta ja näkyvyyttä. Eli lähdetään aktiivisesti mukaan ja keksitään niin houkuttelevia uusia juttuja tilaisuuksiin, että niihin tulee osallistujia ja että ne muistetaan.

Myös kaupungilla on oma juhlavuoden työryhmä. Olen siinä mukana ja ilmoitan tietysti Avoimet kylät -päivän mukaan. Tiedän lisäksi, että ainakin Halikossa kylätoimijat aikovat järjestää itsenäisyyspäivän tapahtumia yhdessä koulujen kanssa. Muitakin ideoita kannattaa kehitellä.

Suomi 100 -juhlallisuuksiin on myös maakunnan rahoituskanavia, joten tilaisuuksiin voidaan saada tukea.

Yhdistysrekisteriasiaa

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri on julkaissut listan poistomenettelyssä olevista yhdistyksiä:
https://www.prh.fi/fi/kuulutukset/2016/P_9237.html

Listalla on aika paljon salolaisia yhdistyksiä. Voi olla, että Kokkilan lastaajat ja purkajat ry ei enää toimi, mutta seasta löysin monia toimivia yhdistyksiä. Joillekin olen jo laittanut tästä viestiä.

Sivulla on ohjeet poistomenettelyssä olevien yhdistysten poiston välttämiseksi. Joko nykyisen puheenjohtajan on ilmoitettava ajantasaiset tiedot yhdistysrekisteriin tai yhdistysrekisterissä olevan puheenjohtajan on ilmoitettava toiminnan jatkumisesta. Ilmoitus on tehtävä 12.1.2017 mennessä.

Jos yhdistyksen asiat ovat olleet pitkään hoitamatta voidaan järjestää kokous ja valita uusi hallitus. Ottakaa yhteyttä jos tarvitsette apua tähän. Kokouksessa on noudatettava yhdistyksen sääntöjä.

Rekisterissä olevien tietojen (sähköinen ote) ja yhdistyksen sääntöjen tilaaminen yhdistysrekisteristä ei ole kallista. Ohjeet löytyvät tästä:
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/etusivu.htx

Mathilda Design 17.9., kirppis- ja muita tilaisuuksia

Mathildedalissa järjestetään uudenlainen muotoilutilaisuus 17.9 Marinassa ja ruukkitehtaiden tiloissa. Kierrätystuolit muuttuvat uusiksi tuotteiksi. Lisäksi on tarjolla musiikkia, muotoilutaitajien esittelyä, huutokauppa Pidä saaristo siistinä ry:n kampanjan hyväksi jne.

Muutakin mielenkiintoista on vireillä. Halikon MLL järjestää Halikon ensimmäisen kirppisrallin 20.8. ja toivoo, että se lisäisi muutakin yhteistyötä alueella. Kirppiksiähän järjestetään nyt ahkerasti muutenkin ainakin Särkisalossa, Märynummella, Kosken asemalla, Pajulassa ja Nurkkilan koululla.

Monta muutakin mielenkiintoista tapahtumaa vielä tulossa. Tänä viikonloppuna Wanhanajan markkinat ja Keskiaikakylä Teijolla, Kuusjoki-päivä

https://kyliensalo.wordpress.com/toimintakalenteri/

 

Toiminnallisin terveisin

Henrik

 

Henrik Hausen, kyläasiamies
 Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo –hanke
 puh. 044 778 7715
 sähköposti henrik.hausen@salo.fi
Ilmoita kylän osoitteiden muutoksista kyläasiamiehelle!
Mikäli et halua näitä viestejä jatkossa niin ilmoita 
siitäkin sähköpostilla tai puhelimitse!

 

Kategoria(t): Ei kategoriaa Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s